Руководители и специалисты отделов

Руководители и специалисты отделов

               Должность   Фамилия,имя,отчество  телефон
 Директор
 Щербаков Артем Олегович
3-10-44 доб.5 
 Секретарь руководителя
 Метелева Марина Борисовна
 5-30-50
 3-10-44
 Начальник отдела сбыта 
 Уланова Елена Геннадьевна
  2-65-69 
  Абонентский отдел(работа с населением)   Бакулина Лилия Леонидовна
 5-21-08